Hľadaj
MENU

Notifikácia pri prekročení teploty

Aby ste dostali upozornenie, keď teplota prekročí určitú hodnotu alebo ak je splnená akákoľvek iná podmienka, použite nižšie uvedený návod.

Odoslanie notifikácie ak teplota prekročí 25 stupňov

 1. Vytvorte virtuálne zariadenie prepínač (Menu → Nastavenia → Virtuálne zariadenia → + (alebo pridať zariadenie) → Prepínač
 2. Pomenujte ho ako "Notifikácia"
 3. Nastavte typ zariadenia = Pohotovosť:
 4. Nastavenie typu zariadenia ako Pohotovosť automaticky definuje správne ikony a názvy stavov On a Off:
 5. Otvorte podrobnosti o tomto novom virtuálnom prepínači a vyberte Pridať nový smart rule:
 6. Vyberte smart rule Rovnica
 7. Nastavte smart rule Rovnica na zapnutie virtuálneho prepínača, ak je splnená podmienka.
  V našom príklade kontrolujeme, či je jedna z teplôt (teplota 1, teplota 2) vyššia ako 25 ° C. Akonáhle je táto podmienka splnená, nastavíme minimálnu dĺžku trvania na 30 minút, aby sme nedostávali upozornenia príliš často.

  ← RovnicaPremenovať
  NASTAVENIA   INFO   LIMITUJÚCA PODMIENKA

  Premenné

  Teplota 1
  Teplota 2


  Te = 21.8ºC
  Te1 = 22.3ºC

  Rovnica

  (Te > 25) or (Te1 > 25)


  Akcie

  Ak je výsledok PRAVDA, vykonajte nasledujúce akcie:

  Notifikácia  On

  Ak je výsledok NEPRAVDA, vykonajte nasledujúce akcie:

  Notifikácia


  Off

  Trvanie

  Kedy prestať vykonávať špecifikované akcie:

  Minimálne trvanie
  Hodnota: 30 minút

  Maximálne trvanie

  Hodnota: nenastavená  (tick)

  (error)

 8. Otvorte detail zariadenia Notifikácia a pridajte smart rule "Notifikácia"
 9. Nastavte smart rule Notifikácia tak, aby poslala upozornenie pri teplotách vyšších ako 25 stupňov:

  ← NotifikáciaPremenovať
  NASTAVENIA   INFO   LIMITUJÚCA PODMIENKA

  Odoslanie upozornení po zmene týchto snímačov:

  Notifkácia

  + Pridať snímač


  Notifikácie

  Notifikovať pri zapnutí
  Správa: Teploty vyššie ako 25 stupňov

  Notifikovať pri vypnutí
  Správa: Teploty sú OK


  (tick)
   

  (tick) 


Existuje viacero spôsobov, ako nastaviť push notifikácie:

 • Smart rule Notifikácia o chybe zariadenia vysiela upozornenie vždy, keď je jedno zo špecifikovaných zariadení v stave chyby
 • Smart rule Jednoduchý alarm vysiela upozornenie vždy, ak je detekovaný pohyb na jednom zo špecifikovaných senzorov. Môže to byť magnet dverí / okien alebo snímač pohybu
 • Smart rule Alarm môže mať nastavenú notifikáciu pre každú fázu