Hľadaj
MENU

Regulácia Boilerovej Kaskády

Použite toto nastavenie, ak chcete dosiahnuť požadovanú teplotu teplovodného okruhu pomocou 2 alebo viacerých boilerov pripojených v kaskáde.

V príklade si ukážeme konfiguráciu pre 3 kotly, ktoré možno ovládať digitálnymi výstupmi.

Príprava

Mali by ste mať definované nasledujúce zariadenia:

 1. Termostat s teplotou spiatočkovej vody, meraný na potrubí

  Thermostat
 2. Digitálne výstupy pre každý boiler (Boiler A, Boiler B, Boiler C)

  Boiler ABoiler BBoiler C
 3. Vytvorte virtuálny analógový výstup, ktorý sa použije ako premenná na výpočet celkového tepelného výkonu.

  Overall Output

Základná konfigurácia

 1. Vytvorte Smart Rule PID regulátor teploty, ktorý vypočíta celkový výstup na základe rozdielu v požadovanej teplote termostatu a skutočnej teplote

  Input device→ Smart Rule →Output device
  Termostat

  → PID Controller →

  P = 2
  I = 0.2
  D = 0

  Celkový výstup
 2. Na základe celkových výstupných rozsahov sa zapne 3 (alebo viac) boilerov
  Konfigurácia pre režim s prioritou boilerov je: Boiler A → Boiler B → Boiler C

  Vstupné zariadenie
  • Celkový výkon
  → Smart Rule →
  • Rovnica
  Výstupné zariadenie
  • Boiler
  <1%----
  >1%

  Rovnica:
  Ak Celkový výstup > 0.01

  Min. trvanie: 5min

  PRAVDA: Turn on Boiler A
  NEPRAVDA: Turn off Boiler A
  >45%

  Rovnica:
  Ak Celkový výstup > 0.45

  Min. trvanie:  5min

  PRAVDA: Turn on Boiler B
  NEPRAVDA: Turn off Boiler B
  >90%Rovnica:
  Ak Celkový výstup > 0.90

  Min. trvanie:  5min

  PRAVDA: Turn on Boiler C
  NEPRAVDA: Turn off Boiler C

Rotácia boilerov

Pre dosiahnutie rovnomerného využitia kotlov je potrebné použiť dodatočnú konfiguráciu.

 1. Vytvorte Viachodnotový prepínač so stavmi N + 1, kde N je počet boilerov. Posledný stav je možné definovať ako vykurovací systém s nulovým ohrevom.
  Názov: Boiler Priority
  Stavy: 
  • Priorita A (Boiler A → Boiler B → Boiler C)
  • Priorita B (Boiler B → Boiler C → Boiler A)
  • Priorita C (Boiler C → Boiler A → Boiler B)
  • Kúrenie vypnuté

 2. Vytvorte smart rule Sequencer ktorý bude rotovať priority (A → B → C → A → ... )

  Vstupné zariadenie→ Smart Rule →Výstupné zariadenie
  Virtuálne tlačidlo na spustenie sekvenceraSequencer
  Krok 1: Priority A
     (trvanie 18 hodín)
  Krok 2: Priority B
    (trvanie 18 hodín)
  Krok 3: Priority C
    (trvanie 18 hodín)

  (tick) Rotovať sequenciu

  Boiler Priorita

 3. Definujte skupinu smart rules limitovanú pre každú Boiler Prioritu. Viď. Smart Rules pre Prioritu A v tabulke nižšie:

  Vstupné zariadenie
  • Celkový výkon
  → Smart Rule →
  • Rovnica
  Výstupné zariadenie
  • Boiler
  Limitujúca podmienka
  <1%----
  >1%Rovnica:
  Ak Celkový výkon > 0.01

  PRAVDA: Turn on Boiler A
  NEPRAVDA: Turn off Boiler A
  Typ: Multi-Value Switch
  Smart Rule bude fungovať len ak...
  Boiler Priorita je mastavená na Prioritu A
  >45%Rovnica:
  Ak Celkový výkon   > 0.45

  PRAVDA: Turn on Boiler B
  NEPRAVDA: Turn off Boiler B
  Typ: Multi-Value Switch
  Smart Rule bude fungovať len ak...
  Boiler Priorita je mastavená na Prioritu A
  >90%Rovnica:
  Ak Celkový výkon   > 0.90

  PRAVDA: Turn on Boiler C
  NEPRAVDA: Turn off Boiler C

  Typ: Multi-Value Switch
  Smart Rule bude fungovať len ak...
  Boiler Priorita je mastavená na Prioritu A
 4. Podobná skupina smart rules by mala byť použitá s Limitujúcou podmienkou pre Prioritu B a Prioritu C:

  Vstupné zariadenie
  • Celkový výkon
  → Smart Rule →
  • Rovnica
  Výstupné zariadenie
  • Boiler
  Limitujúca podmienka
  <1%----
  >1%Rovnica:
  Ak Celkový výkon > 0.01

  PRAVDA: Turn on Boiler B
  NEPRAVDA: Turn off Boiler B
  Typ: Multi-Value Switch
  Smart Rule bude fungovať len ak...
  Boiler Priorita je mastavená na Prioritu B
  >45%Rovnica:
  Ak Celkový výkon  > 0.45

  PRAVDA: Turn on Boiler C
  NEPRAVDA: Turn off Boiler C
  Typ: Multi-Value Switch
  Smart Rule bude fungovať len ak...
  Boiler Priorita je mastavená na Prioritu B
  >90%Rovnica:
  Ak Celkový výkon  > 0.90

  PRAVDA: Turn on Boiler A
  NEPRAVDA: Turn off Boiler A

  Typ: Multi-Value Switch
  Smart Rule bude fungovať len ak...
  Boiler Priorita je mastavená na Prioritu B
  Vstupné zariadenie
  • Celkový výkon
  → Smart Rule →
  • Rovnica
  Výstupné zariadenie
  • Boiler
  Limitujúca podmienka
  <1%----
  >1%Rovnica:
  Ak Celkový výkon > 0.01

  PRAVDA: Turn on Boiler C
  NEPRAVDA: Turn off Boiler C
  Typ: Multi-Value Switch
  Smart Rule bude fungovať len ak...
  Boiler Priorita je mastavená na Prioritu C
  >45%Rovnica:
  Ak Celkový výkon > 0.45

  PRAVDA: Turn on Boiler A
  NEPRAVDA: Turn off Boiler A
  Typ: Multi-Value Switch
  Smart Rule bude fungovať len ak...
  Boiler Priorita je mastavená na Prioritu C
  >90%Rovnica:
  Ak Celkový výkon > 0.90

  PRAVDA: Turn on Boiler B
  NEPRAVDA: Turn off Boiler B

  Typ: Multi-Value Switch
  Smart Rule bude fungovať len ak...
  Boiler Priorita je mastavená na Prioritu C