Hľadaj
MENU

Návrat žalúzií spät do automatického režimu

Každé zariadenie má možnosť nastaviť správanie "Ručné ovládanie" - ako sa majú správať, keď sa používateľ rozhodne zmeniť hodnotu napriek aktívnemu automatickému programu.

Kancelária

Nižšie uvedený príklad zobrazuje konfiguráciu žalúzií v administratívnej budove, kde sa cez deň automaticky otvárajú žalúzie, ale užívatelia môžu kedykoľvek meniť pozíciu. Každú polnoc sa potom žalúzie nastavia späť do automatického režimu.

Nastavte ručné ovládanie každej žalúzie na možnosť "Udržať manuálnu zmenu po dobu 24 hodín"

 

Pri použití tohto nastavenia po manuálnom zásahu užívateľa zostane žalúzia v nastavenej polohe 24 hodín, a to napriek aktívnemu automatickému režimu smart rules.

Pridajte virtuálne tlačidlo pre spustenie akcie

V Nastavenia → Virtuálne zariadenia pridajte zariadenie Tlačidlo 

Pomenujte ho

Pridajte smart rule Týždenný plán, ktorý spustí toto zariadenie každú polnoc

  

Pridajte smart rule Akcia pri stlačení tlačidla, čo zabezpečí prepnutie do automatického režimu.

Premenujte smart rule podľa potreby

Nastavte akciu pre všetky dotknuté žalúzie


 

Klepnutím a podržaním spustite výber viacerých zariadení alebo klepnite na "Vybrať všetko"


Nastavte akciu:

(error) Nastaviť hodnotu: Vypnúť (ak existuje iný smart rule, ktorý zabezpečí správnu pozíciu žalúzií)
(tick) Nastaviť operačný mód: Automatický


Domácnosť

Pre domáce použitie je výhodnejšie zabrániť akémukoľvek zbytočnému pohybu žalúzií počas noci. Je jednoduché rozšíriť rannú rutinnú činnosť smart rule "Denný plán" s pokročilým nastavením, ktoré nielenže zdvihne žalúzie, ale aj nastaví ich režim prevádzky na Automatický.

Nastavte Ručné ovládanie každej žalúzie na možnosť "Udržať manuálnu zmenu po dobu 24 hodín"

 

Doplnenie rannej akcie pre každú žalúziu o nastavenie režimu prevádzky na "Automatický"

Pridajte smart rule "Denný plán" na svoju žalúziu, ktorý napríklad vytiahne žalúziu každý deň o 7:00 hod. A zatiahne žalúziu 1 hodinu po západe slnka.

Pri nastavovaní dialógu rannej akcie kliknite na položku "Zobraziť viac" a zvoľte "Nastaviť operačný mód" → "Automatický"