Hľadaj
MENU

PID Kaskáda

Ak sa meria teplota vykurovacieho telesa, je možné zvýšiť stabilitu vykurovacieho systému pomocou dvoch PID smart rule spojených dohromady (tzv. PID kaskáda).

Porovnanie s jednoduchou hyster=znou reguláciou:

PID KaskádaHysteréza

(tick) plynulá nepretržitá regulácia

(error) pomalý nábeh

(tick) rýchly nábeh

(error) oscilujúcia regulácia

Príklad použitia PID kaskády pri regulácii podlahového vykurovania, meranie obidvoch - podlahových a priestorových izbových teplôt.

ParameterZónový PID Smart RulePodlahový PID Smart Rule
Výstupný pohonTermostat pre kúriacu zložku
0% ... 19 ºC
100% ... 28 ºC
Switch (relé)
15 minútová prepínacia perióda
Limitná teplota

Voliteľné: V predvolenom nastavení je nastavené na 10 ° C - 30 ° C.
Toto je možné zmeniť v servisných nastaveniach zónového termostatu.

Voliteľné: Snímač teploty podlahy
Max. teplota 28 ° C

Max. podlahová teplota povolená hygienickými normami je 28 ° C, avšak pre vykurovacie účely je možné použiť o niekoľko stupňov vyššiu teplotu (napríklad 36 ° C), pretože teplotný snímač meria teplotu pod povrchom.