Hľadaj
MENU

Ekvitermická regulácia

Ekvitermická regulácia je súbor metód, ktoré vypočítavajú požadovanú hodnotu teploty vykurovacieho alebo chladiaceho média.

Ak sú atribúty nastavené správne, malo by byť možné dosiahnuť požadovanú teplotu v zónach s najchladnejším možným médiom (v režime vykurovania) alebo v najteplejšom prostredí (v režime chladenia).


KúrenieChladenie
Vstupy
 • Vonkajšia teplota
 • Teplota z jednotlivých zón
 • Vonkajšia teplota
 • Teplota z jednotlivých zón
 • Vlhkosť jednotlivých zón
Výstupy
 • Požadovaná teplota termostatu pre primárny okruh
 • Požadovaná teplota termostatu pre primárny okruh
Limity
 • Minimálna / Maximálna požadovaná teplota
 • Minimálna / Maximálna požadovaná teplota
 • Rosný bod limit (Skoré upozornenie)
  Vypočíta minimálnu požadovanú teplotu na základe najvyššej relatívnej vlhkosti zo všetkých prepojených zónových termostatov
Korekcia PID(error)(error)


Ďalšie informácie o režimoch chladenia / vykurovania nájdete v časti Režimy Kúrenie a Chladenie

Výpočet výslednej požadovanej teploty

Ekvitermická krivka vráti teplotu prietokovej vody na základe vonkajšej teploty. Úhol krivky, paralelný posun, teplotné limity a nastavenia založené na údajoch z termostatov ovplyvňujú konečné výsledky.

Uhol

Pre systémy podlahového vykurovania sa bežne používajú hodnoty od 0,2 do 0,8. Nižšie hodnoty sú vhodnejšie pre vysoko kvalitnú izoláciu.

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje výslednú požadovanú teplotu na základe vonkajšej teploty a uhla krivky:

Outdoor temperature
Angle:-20ºC-15ºC-10ºC-5ºC0ºC5ºC10ºC15ºC20ºC
0.2333232302927242220
0.4424038363330272420
0.6504845413733292520
0.8595652474237312620
1.0656157534740342720
1.2746964585244372820
1.5827670645850403020
1.75908477716354433220
2.0909084777060473420
2.25909088827565523620
2.5909090878070563820
2.75909090908473573820
3.0909090908677614120

Napr. ak je vonkajšia teplota 0 ° C a uhol ekvitermickej krivky je 0,6, výsledná teplota je 37 ° C.

Paralelný posun

Zvyšuje alebo znižuje krivku podľa definovanej hodnoty.

Napr. ak je nastavená teplota na základe uhla krivky 37 ° C a paralelný posun je nastavený na 4 ° C, výsledná hodnota je 41 ° C


Úpravy založené na údajoch z termostatov

Všetky zónové termostaty, ktoré sú spojené s ekvitermickým smart rulom, ovplyvňujú konečný výsledok.


KúrenieChladenie
Požadovaná teplota zo zónEkvitermická krivka sa posunie, ak je najvyššia nastavená hodnota zónových termostatov vyššia ako 22 ° CAk je najnižšia požadovaná teplota zónových termostatov nižšia ako 22 ° C, ekvitermická krivka sa posunie smerom nadol
VýsledokVýsledná požadovaná teplota = požadovaná teplota založená na uhle a paralelnom posune + Pomer * (najvyššia požadovaná teplota zóny - 22)Výsledná požadovaná teplota = požadovaná teplota založená na uhle a paralelnom posune + Pomer * (najnižšia žiadaná hodnota zóny - 22)
Limit rosného bodu--Výsledná požadovaná teplota nesmie byť nižšia ako teplota rosného bodu vypočítaná z najvyššej relatívnej vlhkosti v zónach

Príklad pre zónové telpovodné vykurovanie s ekvitermickou reguláciou

Príklad pre zónové vodné chladenie s ekvitermickou reguláciou