Hľadaj
MENU

Virtuálny elektromer na báze fixnej spotreby prepínača

Ak viete, aká je spotreba elektrickej energie na ľubovoľnom prepínači fungujúcom na zariadení TapHome, je možné vytvoriť virtuálny elektrický merač pre každé zariadenie na meranie jeho skutočnej a celkovej spotreby elektrickej energie. Taktiež je možné pripojiť viac virtuálnych elektromerov do skupiny, aby sa zobrazila skutočná a celková spotreba elektrickej energie tejto skupiny.

  1. Vytvorte virtuálny Elektromer (priradený prepínaču) v Nastavenia → Virtuálne zariadenia → Pridať nové zariadenie → Elektromer (priradený prepínaču).
  2. V Servisné nastavenia, prepnite na záložku Zariadenie a priraďte prepínač a jeho spotrebu energie, keď je vypínač zapnutý.
  3. Vytvorte elektromery pre viac prepínačov vo vašej inštalácii.
  4. Vytvorte Skupinu elektromerov v Nastavenia →Virtuálne zariadenia → Pridať nové zariadenie → Skupina elektromerov
  5. V Servisných nastaveniach, prepnite na záložku Zariadenie a priraďte do tejto skupiny jeden alebo viacero elektromerov.