Hľadaj
MENU

Plochy, Zóny, Kategórie

Od Core verzie 2018.1, konfigurácia Dashboardov je uložená v riadiacej jednotke. Preto môžu inštalatéri vytvoriť a upraviť celkový vzhľad inštalácie pre koncových zákazníkov.

Plochy

  • Plochy vám umožnia usporiadať svoje obľúbené položky, ako je oblasť vykurovania / chladenia, konkrétne žalúzie, svetelné scény atď
  • Teraz je možné vytvoriť viac plôch. To je užitočné pre veľké projekty, napr. každé podlažie v budove môže mať vlastnú plochu.
  • Plochy sú uložené v riadiacej jednotke. Ak preinštalujete aplikáciu, nič sa nestratí. Po opätovnej inštalácii aplikácia načíta všetky plochy z riadiacej jednotky

Zóny

  • Zóny sú miestnosti, kancelárie, haly. Sú v niych organizované zariadenia ako termostaty, žalúzie atď., založené na fyzickom umiestnení, nie na funkčnej oblasti, ako je vykurovanie, žalúzie atď.
  • Zóna musí byť definovaná v servisných nastaveniach každého zariadenia.

Kategórie

  • Kategórie sú funkčné oblasti ako vykurovanie, chladenie, žalúzie atď.
  • Kategória musí byť definovaná v servisných nastaveniach pre každé zariadenie.