Hľadaj
MENU

Režimy Kúrenie a Chladenie

Smart rules pre reguláciu teploty majú zjednotené nastavenie pre prepínanie medzi režimami vykurovania a chladenia.

Definujte, ktoré režimy sú na vašej inštalácii podporované

Ak chcete spravovať aktiváciu vykurovania alebo chladenia na mieste, použite preddefinovaný virtuálny režim s viacerými hodnotami.

ZimaLetoJar / JeseňJar / Jeseň
  1. Ak chcete nastaviť prepínač režimu tak, aby sa zobrazovali iba režimy, ktoré sú relevantné pre konkrétne miesto, použite Sevisné nastavenia viachodnotového prepínača režimov.
  2. V servisných nastaveniach, otvorte záložku Zariadie a zapnite / vypnite nepotrebné režimy

Ak chcete nastaviť rôzne režimy pre každú zónu (alebo časť domu), môžete definovať viaceré virtuálne prepínače režimu. Prejdite na položku Nastavenia → Virtuálne zariadenia → Pridať virtuálne zariadenie → Časť prepínača viacerých hodnôt: Kúrenie a chladenie ..

Nastavte správanie inteligentných pravidiel vykurovania / chladenia na základe hodnoty režimu

Režim je podporovaný v rámci Smart rulov:

  • Hysterézny regulátor teploty
  • PID regulátor teploty

Režim je čiastočne podporovaný aj v smart ruloch:

  • Ekvitermická regulácia
  • Prispôsobovanie žaläzí podľa Slnka

Typ média, ktorý je riadený výstupným zariadením (relátkovým vústupom)

Médium je napr. voda v potrubí a môžete si vybrať medzi dvomi typmi a dynamickým prepínaním založeným na stavovom kontakte alebo prepínači:

  • HORÚCE (zvýšenie teploty ak je výstupné zariadenie otvorené) alebo
  • STUDENÉ (zníženie teploty ak je výstupné zariadenie otvorené)
  • DYNAMICKÉ (výstup riadi systém, ktorý môže produkovať aj horúce aj studené)

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje správanie hysterézy a PID ovládača na základe typu média a hodnoty prepínača režimu:


Medium:
HORÚCE
Medium:
STUDENÉ
Kúrenie

Výstupný servopohon sa zapne, keď
požadovaná teplota je vyššia ako skutočná teplota

Výstupný pohon sa udržiava v stave OFF
bez ohľadu na teplotu

Chladenie

Výstupný pohon sa udržiava v stave OFF
bez ohľadu na teplotu

Výstupný pohon sa zapne, keď
požadovaná teplota je nižšia ako skutočná teplota

Kúrenie a chladenie

Výstupný pohon sa zapne, keď
požadovaná teplota je vyššia ako skutočná teplota

Výstupný pohon sa zapne, keď
požadovaná teplota je nižšia ako skutočná teplota

Vypnuté
(žiadne kúrenie a chladenie)

Výstupný pohon sa udržiava v stave OFF
bez ohľadu na teplotu

Výstupný pohon sa udržiava v stave OFF
bez ohľadu na teplotu