Hľadaj
MENU

Editovanie viacerých zariadení naraz

Táto funkcia sa môže použiť na existujúcich zariadeniach (Menu → Zariadenia)
a počas konfigurácie modulov TapHome Bus (Menu → Hardware → TapHome Bus → Module)

Označenie viacerých zariadení naraz

Stlačte a podržte prvé zariadenie, kým sa jeho ikona nezmení na (tick) ikonuAlebo

Kliknite na tlačidlo Vybrať v pravej hornej časti každej skupiny


Keď sa už nachádzate v režime výberu, stačí klepnúť na výber alebo zrušenie výberu akéhokoľvek zariadenia. Môžete tiež vybrať všetky alebo zrušiť výber všetkých zariadení zo skupiny pomocou toho istého tlačidla vpravo hore.

Eitovať viaceré zariadenia naraz

  1. Kliknutím na 3 body aktivujete spodné menu so zoznamom
  2. Zvoľte Servisné nastavenia
  3.  Editovať

    Upozorňujeme, že atribúty Názov a Zóna sú prázdne, pretože jedno alebo viaceré vybrané zariadenia obsahujú inú hodnotu. Úprava akéhokoľvek atribútu nastavuje rovnakú hodnotu pre všetky vybrané zariadenia.
  4. Klepnutím na tlačidlo späť dokončíte úpravu a uložíte zmeny.