Hľadaj
MENU

Nastavenie plôch, zón a kategórií

Otvorte konkrétnu stránku, ktorú chcete upraviť a klepnite na tlačidlo Upraviť v pravom hornom rohu.

V režime úprav je možné:

  • Prispôsobiť obsah cez pridávania a odstráňovanie sekcií, zmenou ich poradia, obsahu a typu
  • Nastavenie ikony
  • Nastavenie hlavičky cez zmenu tapety
  • Premenovanie zóny / kategórie
  • Prispôsobenie akcentnej farby


Každá plocha, zóna a kategória pozostáva z jednej alebo viacerých sekcií.

Typy sekcií

Riadkový zoznam


 Veľký widget

Malý widget


Riadkový zoznam


 Veľký widget


Dashboard / zóna / kategória zoznam

Každá inštalácia môže obsahovať jednu alebo viac plôch, zón, kategórií. Sú prístupné z bočného menu.
Kliknutím na "Všetky plochy" (zóny, kategórie) sa dostanete na stránku, kde sú zobrazené všetky plochy (zóny, kategórie).


Príklad: Zoznam všetkých zón

Prednastavený obsah

V predvolenom nastavení sa automaticky generujú nasledujúce sekcie:

  • Plocha: Jedna sekcia s malými widgetmi
  • Zóna: sekcie zoskupené podľa kategórií. Sekcie obľúbených kategórií pozostávajú z malých widgetov, zatiaľ čo ostatné kategórie obsahujú riadkové zoznamy
  • Kategória: sekcie zoskupené podľa zón. Časť obľúbených zón pozostáva z malých widgetov, zatiaľ čo ostatné zóny obsahujú riadkové zoznamy

Je možné upraviť každú plochu, zónu, kategóriu, zmeniť poradie sekcií, skryť zariadenia v sekciach alebo odstrániť sekcie.