Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Úpravy viacerých zariadení

  Túto funkciu je možné použiť na existujúcich zariadeniach (Menu → Zariadenia) a počas konfigurácie modulov modulu TapHome Bus (Menu → Hardvér → TapHome Bus → Modul).

  Klepnite a podržte prvé zariadenie, až kým sa jeho ikona nezmení na ikonu výberu, alebo kliknite na tlačidlo Vybrať v pravom hornom rohu každej skupiny. Keď ste v režime výberu, klepnite na Vybrať alebo Zrušiť výber akéhokoľvek zariadenia. Rovnakým tlačidlom napravo hore môžete tiež vybrať všetky zariadenia alebo zrušiť výber všetkých zariadení zo skupiny. Po dokončení výberu klepnite na tlačidlo v pravom hornom rohu:

  Upozorňujeme, že atribúty Name a Zone sú prázdne, pretože jedno alebo viac vybraných zariadení obsahuje inú hodnotu. Úpravou ľubovoľného atribútu sa nastaví rovnaká hodnota pre všetky vybrané zariadenia.

  Klepnutím na tlačidlo Späť dokončíte úpravy a uložíte zmeny: