Hľadaj
MENU

Prístrojové panely, zóny, kategórie

Prístrojové panely vám umožňujú usporiadať svoje obľúbené položky, ako je napríklad vykurovacia/chladiaca zóna, konkrétna žalúzia, svetelná scéna atď. Je možné vytvoriť viac prístrojových panelov. Je to užitočné pri veľkých projektoch, napr. každá fasáda kancelárskej budovy môže mať svoj vlastný prístrojový panel. Informačné panely sú uložené v Core. Po preinštalovaní aplikácie sa informačné panely načítajú z Core.

Zóny sú miestnosti, kancelárie, haly. Kategórie sú funkčné oblasti ako kúrenie, chladenie, zatienenie atď.

 Prispôsobenie dashboardov, zón a kategórií

Otvorte konkrétnu stránku, ktorú chcete upraviť, a klepnite na tlačidlo Upraviť v pravom hornom rohu. V režime úprav je možné prispôsobiť obsah pridaním / odstránením sekcií, zmenou ich poradia, obsahu a typu.


Prispôsobiť ikonu

Prispôsobte záhlavie zmenou

Obrázok na pozadí

Premenujte informačný panel / zónu / kategóriu

Prispôsobte farbu zvýraznenia

Druhy profilov

Zariadenia

Zoznam

Veľký widget

Malý widget

Odkazy


Zoznam

Large widget

Predvolený obsah

V predvolenom nastavení sa automaticky generujú nasledujúce oddiely:

  • Dashboard: jedna sekcia s malými miniaplikáciami
  • Zóna: sekcie zoskupené podľa kategórií. Sekcie obľúbených kategórií sa skladajú z malých miniaplikácií, zatiaľ čo sekcie iných kategórií pozostávajú zo zoznamu
  • Kategória: oddiely zoskupené podľa zón. Časť obľúbených zón pozostáva z malých miniaplikácií, zatiaľ čo časti ostatných zón pozostávajú zo zoznamu Je možné editovať každý dashboard, zónu, kategóriu, meniť poradie sekcií, skryť zariadenia pred sekciami alebo mazať sekcie.