Hľadaj
MENU

LED indikácia na zbernicových moduloch

Informácia nižšie je pre TapHome zbernicové moduly s firmvérom 25 a vyšším.

Stavy

LEDPopis

Zapnutá

Zariadenie je napájané a komunikuje s Corom.

(tick) Všetko je v poriadku

Rovnomerne blikajúca

Konfiguračný dialóg v aplikácii je otvorený, prebieha konfigurácia modulu.

(tick) Týmto spôsobom viete identifikovať, ktorý modul konfigurujete. Modul si môžete premenovať na poradové číslo podľa jeho pozície v rozvádzači alebo podľa miestnosti, v ktorej sa nachádza.

Chybové stavy

LEDPopis


1 bliknutie

Zariadenie je napájané, ale príjma chybné komunikačné pakety.

(error) Skontrolujte či je zbernicový kábel správne zapojený

(error) Skontrolujte či sú zbernicové A a B terminály zapojené v správnom poradí

(error) Skontrolujte či je na konci zbernice medzi A a B zapojený 100Ohmový ukončovací rezistor. Tento rezistor je nalepený zospodu Coru.


2 bliknutia

Zariadenie je napájané a má správnu komunikáciu s Corom, ale k tomuto modulu nie sú smerované žiadne zbernicové správy.

(tick) Všetko je pripravené, ale modul nebol naskenovaný na zbernicu. Choďte do Nastavenia → HardvérTapHome BusNájsť nové zariadenia


3 bliknutia

Zariadenie je napájané, ale nezachycuje žiadnu zbernicovú komunikáciu.

(error) Overte či je daný zbernicový terminál aktivovaný. Choďte do Nastavenia → HardvérTapHome BusTerminály.


Vypnuté

Zariadenie nie je napájané alebo nepracuje korektne.

(error) Premerajte či napätie medzi +24 a GND terminálmi zodpovedá 24VDC. Tolerancia je ±10%.