Hľadaj
MENU

Konfigurácia výstupov a vstupov

Výstupy

Choďte do Menu → Zariadenia a vyberte modul obsahujúci výstupy. Nastavenie Spínač je pre výstupy, ktoré ovládajú ventily alebo okruhy kúrenia, spínané svetlá alebo iné spínané zariadenia. Posuňte sa na obrazovke nižšie pre nastavenie ovládania 230VAC motorov ako sú žalúzie, rolety alebo zmiešavacie ventily.

Vstupy

Choďte do Menu → Zariadenia a vyberte modul obsahujúci vstupy. Tlačidlo - spínače, ovládače na žalúzie. Stavový kontakt - pohybové senzory, okenné magnety. Počítadlo impulzov - elektromer, vodomer. NTC teplomer.

Keď sú vstupy nakonfigurované, identifikovať ich viete tak, že idete do Menu → Zariadenia → tlačidlo v pravom hornom rohu → Monitor aktivity. Keď stlačíte vypínač na svetlo, ktorý je fyzicky pripojený k niektorému vstupu, zobrazí sa na obrazovke. Môžete ho hneď premenovať, aby ste ho neskôr vedeli ľahko nájsť.

Výstupy a vstupy, ktoré necháte v stave Neaktívne sa nezobrazujú v zozname Zariadenia.