Hľadaj
MENU

Vytvorenie novej Lokality, pridanie modulov, update

Pred Vašou prvou inštaláciou

Nainštalujte si aplikáciu “TapHome Official”. Je k dispozícii pre platformy Windows 10 (už čoskoro), Android a iOS.

  

Na konfigurovanie systému aj na bežné používanie je tá istá aplikácia. Nastavením uživateľských práv sa limituje prístup pre rôzne skupiny uživateľov.

K dispozícii sú 2 verzie aplikácie - Official a Next. Obe sa dajú používať súbežne.

 

TapHome Official
Stabilná verzia pre zákazníkov (odporúčaná)

TapHome Next
Beta verzia s častými aktualizáciami

Vytvorenie účtu

Spustite aplikáciu a vytvorte si účet. Všetky Vaše budúce inštalácie sa budú zobrazovať na tomto takzvanom Globálnom účte.

Bez internetu na lokálnej wifi sieti / offline inštalácia

LAN káblom prepojte Core s WiFi routrom. Odporúčame, aby ste používali vlastný router. Pripojte telefón, tablet alebo notebook na tú istú wifi sieť.

 1. Keď spustíte aplikáciu, na prvej obrazovke vyberte Pripojiť cez LAN
 2. Počkajte kým bude Core nájdený na lokálnej sieti. Kliknite na <Nová lokalita>
 3. Na ďalšej obrazovke zadajte názov lokácie tak, aby ste ju neskôr vedeli ľahko identifikovať medzi inými inštaláciami. Ďalej zadajte prístupový kód (access token) - 16 miestny kód na nálepke na Core.
  Zadajte vašu Emailovú adresu, ktorú ste použili ako login do vášho globálneho účtu. Vďaka tomu budete môcť k tejto inštalácii pristupovať na diaľku pomocou vášho globálneho účtu.

V prípade že sa chcete pripojiť napriamo na riadiacu jednotku pomocou Pripojiť cez LAN, použite preddefinovaný účet - login admin, heslo admin.

Lokálna sieť je pripojená do internetu / online inštalácia

LAN káblom prepojte Core s WiFi routrom ktorý je na internete. Pripojte telefón, tablet alebo notebook na tú istú wifi sieť.

 1. Spustite aplikáciu. Prihláste sa s Vašim Globálnym účtom (email / heslo).
 2. Zobrazí sa Vám hlásenie s možnosťou Pridať lokáciu. Ak už ste mali na vašom účte priradené iné lokácie, choďte do Nastavenia →  Pridať lokáciu. Počkajte kým bude Core nájdený na lokálnej sieti. Kliknite na <Nová lokalita>
 3. Zadajte názov lokácie tak, aby ste ju neskôr vedeli ľahko identifikovať medzi inými inštaláciami. Ďalej zadajte prístupový kód (access token) - 16 miestny kód na nálepke na Core.
  Zadajte vašu Emailovú adresu, ktorú ste použili ako login do vášho globálneho účtu. Vďaka tomu budete môcť k tejto inštalácii pristupovať na diaľku pomocou vášho globálneho účtu.

Pridanie modulov

Prepojte všetky rozširujúce moduly s Core riadiacou jednotkou. Keď už máte na zbernicu fyzicky pripojené ostatné zariadenia, choďte do Nastavenia → Hardvér → TapHome Bus → Nájsť nové zariadenia. Po chvíle sa zobrazí zoznam pripojených modulov.

Aktualizácia Coru a modulov

Otvorte Nastavenia -> Aktualizácie softvéru:

 • Ak chcete aktualizovať Core, stlačte Aktualizovať na verziu XY
 • Ak chcete aktualizovať všetky moduly, stlačte Aktualizovať všetky moduly

Prístup cez internet

Uistite sa, že Váš globálny účet je pridaný do NastaveniaVšetci používatelia, aby ste si zabezpečili vzdialený prístup. Ak pridáte medzi uživateľov účet support@taphome.com, budeme Vám vediet pomôcť na diaľku.