Hľadaj
MENU
 • Aplikácie TapHome
 • Výrazy
 • Architektúra systému podľa typu projektu
 • Používatelia a povolenia
 • Elektromery založené na počítadle impulzov

  t/*

  • Do každého digitálneho vstupu zariadenia TapHome musí byť zapojený elektromer počítadla impulzov.

                     
  • Modrý kábel je + 24V, biely je pripojený priamo na vstup. (napr. modrá do + 24 V, biela na UI1)

                         

  Konfigurácia digitálneho vstupu

     

  Vstup musí byť nastavený ako počítadlo impulzov

  Aplikácia TapHome - > Ponuka - > Zariadenia - > otvorte príslušné zariadenie (napr. UI19)

  Konfigurácia virtuálneho zariadenia

        

  Definujte virtuálne zariadenie „Elektrometer (počítadlo impulzov)“ v Menu → Nastavenie → Virtuálne zariadenia → Pridať virtuálne zariadenie

  Prepojenie virtuálneho zariadenia so skutočným elektromerom

                             

  • Nový virtuálny elektromer musí byť nakonfigurovaný a prepojený so skutočným elektrickým senzorom (vhodný vstup)

                                  
  • Nastavenia zariadenia → Počítadlo impulzov → vyberte Elektromer už pripojený (pozri Konfigurácia vstupu)

                          


  • Impulzy na kWh sú predvolene nastavené na 1000, ale môžu byť zmenené podľa technických parametrov elektromeru

                          
  • Kalibrácia je nastavená, ak Elektromer už zobrazuje namerané hodnoty (pred pripojením a konfiguráciou v zariadení TapHome)

                     

  Konečný výsledok

          

  WidgetDetail

  Celková spotreba sa dá kalibrovať v Servisné nastavenia → Zariadenie → Kalibrácia


  Dopyt ukazuje priemer 5 minút, aby sa predišlo šumu, keď je nízka spotreba a impulzy sa prijímajú zriedka.