Hľadaj
MENU

Elektromery založené na počítadle impulzov

 • Do každého digitálneho vstupu zariadenia TapHome musí byť zapojený elektromer počítadla impulzov.

                    
 • Modrý kábel je + 24V, biely je pripojený priamo na vstup. (napr. modrá do + 24 V, biela na UI1)

                        

Konfigurácia digitálneho vstupu

   

Vstup musí byť nastavený ako počítadlo impulzov

Aplikácia TapHome - > Ponuka - > Zariadenia - > otvorte príslušné zariadenie (napr. UI19)

Konfigurácia virtuálneho zariadenia

      

Definujte virtuálne zariadenie „Elektrometer (počítadlo impulzov)“ v Menu → Nastavenie → Virtuálne zariadenia → Pridať virtuálne zariadenie

Prepojenie virtuálneho zariadenia so skutočným elektromerom

                           

 • Nový virtuálny elektromer musí byť nakonfigurovaný a prepojený so skutočným elektrickým senzorom (vhodný vstup)

                                 
 • Nastavenia zariadenia → Počítadlo impulzov → vyberte Elektromer už pripojený (pozri Konfigurácia vstupu)

                         

 • Impulzy na kWh sú predvolene nastavené na 1000, ale môžu byť zmenené podľa technických parametrov elektromeru

                         
 • Kalibrácia je nastavená, ak Elektromer už zobrazuje namerané hodnoty (pred pripojením a konfiguráciou v zariadení TapHome)

                    

Konečný výsledok

        

WidgetDetail

Celková spotreba sa dá kalibrovať v Servisné nastavenia → Zariadenie → Kalibrácia


Dopyt ukazuje priemer 5 minút, aby sa predišlo šumu, keď je nízka spotreba a impulzy sa prijímajú zriedka.