Hľadaj
MENU
 • Výrazy
 • Architektúra systému podľa typu projektu
 • Používatelia a povolenia
 • Elektromery založené na počítadle impulzov

  • doc_tap_Impulse_counter;                  
  • doc_tap_Blue_cable;                      

  Konfigurácia digitálneho vstupu

     

  Vstup musí byť nastavený ako počítadlo impulzov

  Aplikácia TapHome - > Ponuka - > Zariadenia - > otvorte príslušné zariadenie (napr. UI19)

  Konfigurácia virtuálneho zariadenia

        

  Definujte virtuálne zariadenie „Elektrometer (počítadlo impulzov)“ v Menu → Nastavenie → Virtuálne zariadenia → Pridať virtuálne zariadenie

  Prepojenie virtuálneho zariadenia so skutočným elektromerom

                             

  • Nový virtuálny elektromer musí byť nakonfigurovaný a prepojený so skutočným elektrickým senzorom (vhodný vstup)

                                  
  • Nastavenia zariadenia → Počítadlo impulzov → vyberte Elektromer už pripojený (pozri Konfigurácia vstupu)

                          

  • doc_tap_Impulses_per_kWh;                       
  • doc_tap_Calibration_is_set_if_Electric;                  

  Konečný výsledok

          

  WidgetDetail

  Celková spotreba sa dá kalibrovať v Servisné nastavenia → Zariadenie → Kalibrácia


  Dopyt ukazuje priemer 5 minút, aby sa predišlo šumu, keď je nízka spotreba a impulzy sa prijímajú zriedka.