Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Hunter Douglas PowerView Hub

  Ako pridať zariadenie PowerView Hub do aplikácie TapHome


  1. Pripojte zariadenie PowerView Hub k lokálnej sieti. V aplikácii PowerView nastavte statickú IP adresu rozbočovača (Hub->Hub Info->Static IP->Use Static IP=ON)
  2. V aplikácii Taphome vytvorte rozhranie Packet parser alebo otvorte existujúce rozhranie.
  3. Kliknite na tlačidlo "Pridať zo šablóny" a vyberte šablónu PowerView Hub.
  4. Zistite IP adresu rozbočovača PowerView.
  5. Zadajte IP adresu.
  6. Kliknite na tlačidlo "Vytvoriť".
  7. Zistite id roliet/žalúzií zadaním adresy URL http://(IP_address)/api/shades v ľubovoľnom prehliadači, kde (IP_address) je IP adresa vášho PowerViewHub. Atribút "shadeIds " obsahuje ID.

  Príklad

  "shadeIds":[7348]

  Upozornenie: v poli „shadIds“ môže byť viac ako jedno ID, ak máte viac ako jednu roletu/žalúzie.


  1. Otvorte Nastavenia vytvoreného zariadenia v aplikácii TapHome.
  2. Zadajte identifikačné číslo do políčka ID zariadenia.
  3. Uložte nastavenia.
  4. Reštartujte riadiacu jednotku TapHome Core.