NASTAVTE DO AUTOMATICKÉHO REŽIMU – INTELIGENTNÉ PRAVIDLO „AKCIA PRI STLAČENÍ“

S tlačením tlačidla je teraz možné zmeniť režim zariadenia z manuálneho na automatický.