OPRÁVNENIA

Oprávnenia umožňujú nastaviť rôzne typy prístupových práv k zariadeniam a inteligentným pravidlám (smart rules). Napríklad, servisná osoba môže chcieť obmedziť používateľov na vykonanie určitých činností, ktoré môžu brániť funkčnosti systému. Súčasne si môžu ponechať prístup k týždenným rozvrhom, senzitivitu žalúzií na slnečné svetlo atď.

Podrobné informácie o špecifikácii a konfigurácii sú tu.