Viac-stavový prepínač

Viac-stavový prepínač je typ virtuálneho zariadenia, ktoré môže mať viac ako dva stavy – príklady môžu byť napríklad viacero stupňov poplachu, viac svetelných scén v jednej miestnosti, rýchlosť ventilátora atď.