Multi-value prepínač

Multi-value prepínač je typ virtuálneho zariadenia, ktoré môže mať viac ako dva stavy – príklady môžu byť napr. Viacero stupňov poplachu, viac scén s osvetlením v jednej miestnosti, rýchlosť ventilátora atď.