KONFIGURÁCIA SVETELNÝCH SCÉN REV2.0

Nastavenie a ovládanie svetelných scén bolo prepracované od základov. Pozrite si prosím video s inštrukciami pre konfiguráciu tu.