AUTOMATIZÁCIA ŽALÚZIÍ – AKTUALIZÁCIA RIADENIA UHLA

Inteligentné pravidlo Rolety s tlačidlami Hore a Dolu“ bolo aktualizované tak, aby umožnilo zvoliť typ správania – ponechať žalúzie spustené a umožniť len ovládanie uhla.

  • Typ akcie Krátke stlačenie: Keď stlačíte tlačidlo, žalúzie prejdú úplne nahor alebo nadol. Ďalším stlačením ich zastavíte. Ak je navolená možnosť Povolenie len zmeny uhla lamiel, uhol sa zmení z 0% na 100% alebo naopak v závislosti od predchádzajúceho smeru pohybu.
  • Typ akcie Krátke a dlhé stlačenie: Pri krátkom stlačení sa žalúzie menia len o 25%. Napr. Ak sú lamely natočené na 90 stupňoch, zmenia svoj uhol o 0,25 * 90 = 22,5 stupňov. Dlhé stlačenie ich posiela úplne nahor alebo nadol. V prípade, že je navolená možnosť Povoliť len zmenu uhla lišty, dlhé stlačenie zmení uhol buď na 0 stupňov alebo na 90/180 stupňov v závislosti od typu žalúzií.