2017.1 – Smart rule „Denný plán“

Denný plán vám umožňuje kombinovať kritériá pevnej doby a premenlivé časové kritériá – východ slnka / západu slnka. Denný plán zahŕňa aj „Akcia vypnúť“, čo znamená, že pri splnení kritérií nie je potrebné priradiť ďalšie oddelené inteligentné pravidlo (smart rule)

Príklad použitých prípadov pre smart rule Denný plán:

  1. „Žalúzie idú hore o 7:00 ráno a zostúpia pri západe slnka.“
  2. „Ak požiadavka na jas pre inteligentné pravidlo (smart rule) „Prispôsobovanie žalúzií podľa slnka“ nie je splnené, žalúzie nesmú ísť do svojej predvolenej polohy, ale len nastaviť rovný uhol a nehýbať sa hore ani dolu.
    „Toto bolo možné vykonať pred použitím Denného plánu, ale Denný plán umožňuje ľahšie pochopiť konfiguráciu.“