2017.1.6: Zviditeľnenie zariadení

Pri veľkých projektoch s viacerými riadiacimi jednotkami Core je potrebné ich vzájomne prepojiť a mať jeden centrálny operačný systém. Príklady by mali byť podlahy v hoteloch alebo v kancelárskych budovách, kde by mohlo byť vhodné mať samostatný Core na každom poschodí, aby sa dosiahla určitá úroveň decentralizácie.

Funkcia vystaviť (zviditeľniť) zariadenie vytvára IO moduly alebo virtuálne zariadenia jednej riadiacej jednotky, ktoré sa dajú nájsť na sieti Modbus. Keď sa pozriete na zoznam zariadení hlavného Core, vyzerá to, akoby všetky tieto zariadenia boli pripojené alebo bežiace priamo na hlavnom Core.