2017.1.6: Update riadiacej jednotky Core z aplikácie

Release 2017.1.6 prináša schopnosť aktualizovať softvér Linux v Core. To je obzvlášť užitočné, keď je potrebné aktualizovať inštaláciu pre nové funkcie – nové inteligentné pravidlá (smart rule), podporu pre nový hardvér atď.

Pre aktualizáciu riadiacej jednotky Core sa internetové pripojenie nevyžaduje – nový softvérový balík je uložený priamo v aplikácii TapHome a Core ho stiahne z aplikácie cez lokálnu sieť.

Aktualizáciu je možné vykonávať len ako servisný technik alebo admin.