Zahorská Bystrica, Slovensko

jún 2018

 

Vlastnosti

Hardvér

Core1 × 299 299 
12 DO Modul8 × 199 1,592 
24 UI Modul2 × 249 498 
2 NTC 4 DI Bus Modul11 × 59 649 
Priestorový teplotný senzor7 × 35 
Senzor vetra-jasu-teploty1 × 149 149 
CO2 senzor1 × 149 149 
Zdroj napätia 24V 60W3 × 28 84 
TapHome spolu 3,455