Versailles, Paríž, Francúzsko

október 2018

Vlastnosti

Hardvér

Core1 × 299 299 
12 DO Modul1 × 199 199 
24 UI Modul1 × 249 249 
KNX Gateway1 × 299 299 
Priestorový teplotný senzor4 × 20 
Zdroj napätia 24V 60W1 × 28 28 
TapHome spolu 1,094 

Inštalácia

Jean-Pierre Pujol
jpp@jpml.fr