Sabinov, Slovensko

december 2018

Vlastnosti

Hardvér

Core1 × 299 299 
12 DO Modul1 × 199 199 
24 UI Modul1 × 249 249 
12 LED / OC Modul1 × 249 249 
Zdroj napätia 24V 60W1 × 28 28 
TapHome spolu 1,024 

Inštalácia

Jozef Novák
+421 918 126 144
novakjozef69@gmail.com