Odorín, Slovensko

jún 2018

 

Vlastnosti

Hardvér

Core1 × 299 299 
12 DO Modul1 × 199 199 
2 NTC Bus Modul8 × 39 312 
Priestorový teplotný senzor8 × 40 
Podlahový teplotný senzor8 × 12 96 
Zdroj napätia 24V 60W1 × 28 28 
TapHome spolu 974 

Inštalácia

MM Systémy
Marek Ondra
+421 903 520 862
ondra@mmsystemy.sk