Lozorno, Slovensko

december 2015

Vlastnosti

Hardvér

Core1 × 299 299 
12 DO Module5 × 199 995 
24 UI Modul3 × 249 747 
4 AO Modul2 × 149 298 
Podlahový teplotný senzor9 × 12 108 
Priestorový teplotný senzor9 × 45 
Senzor vetra-jasu-teploty1 × 149 149 
Zdroj napätia 24V 60W2 × 28 56 
TapHome spolu 2,697