Dom v Banskej Bystrici, Slovensko

január 2019

Vlastnosti

Hardvér

Core1 × 299 299 
12 DO Modul4 × 199 796 
24 UI Modul2 × 249 498 
12 LED / OC Modul1 × 249 249 
6 UI / 6 OC Bus Modul1 × 59 59 
Senzor vetra-jasu-teploty1 × 149 149 
Senzor pre chodníky a vjazdy1 × 169 169 
CO2 senzor2 × 149 298 
2 NTC Bus Modul2 × 39 78 
Elektromer1 × 79 79 
Priestorový teplotný senzor6 × 30 
Senzor relatívnej vlhkosti a teploty vzduchu1 × 19 19 
Dymový senzor1 × 119 119 
Pohybový senzor4 × 25 100 
Zdroj napätia 24V 60W2 × 28 56 
TapHome spolu 2,998 

Inštalácia

SmartComfort
Frantisek Slobodnik
+421 903 887 349
smartcomfortsk@gmail.com