Apartmánový dom v Bratislave, Slovensko

január 2018

Systém je nainštalovaný vo všetkých troch bytoch. Rozsah funkcionality a zoznam hardvéru sú uvedené pre jeden byt.

Vlastnosti

Inštalácia

KOREKTSTAV, s.r.o.
Dušan Konečný
+421 905 328 035
konecny@korektstav.sk

Bratislava