Byt v Bratislave

február 2018

 

Vlastnosti

Hardvér

Core1 × 299 299 
12 DO Modul7 × 199 1,393 
12 LED / OC Modul9 × 249 2,241 
24 UI Modul3 × 249 747 
Priestorový teplotný senzor11 × 55 
Podlahový teplotný senzor11 × 12 132 
Zdroj napätia 24V 60W2 × 28 56 
TapHome spolu 4,923 

Inštalácia

Prisma
Jaroslav Veselský
+421 903 417 046
prisma@prisma.sk