Administratívna budova výrobného závodu, Dunajská Streda, Slovensko

december 2017

Vlastnosti

Hardvér

Core1 × 299 299 
12 DO Module1 × 199 199 
24 UI Module1 × 249 249 
4 AO Module1 × 149 149 
High Temperature Sensor4 × 19 76 
Power Source 24V 60W1 × 28 28 
TapHome spolu 1,000 

Inštalácia

VK System
Martin Vagasky
+421 907 449 339
vagasky@vksystem.sk