Zrážkomer

Zrážkomer poskytuje dodatočné údaje na správne zavlažovanie záhrady.

Vlastnosti

  • Samovyprázdňovací zberač dažďa
  • Rozsah hlasitosti dažďa: 0 - 9999 mm
  • Rozlíšenie dažďa (ak je objem dažďa < 1000 mm): 0,3 mm
  • Rozlíšenie dažďa (ak je objem dažďa > 1000 mm): 1 mm