Vlastnosti
Zónová regulácia kúrenia
30x Zónová regulácia kúrenia
Ventilácia
30x Ventilácia
Hardvér

Reviews