Október 2021 Spišská Nová Ves, Slovensko
Vlastnosti
Zónová regulácia kúrenia
11x Zónová regulácia kúrenia
Pohybové senzory
10x Pohybové senzory
Žalúzie alebo rolety
6x Žalúzie alebo rolety
Ovládanie brán
1x Ovládanie brán
Osvetlenie
57x Osvetlenie
Prívod vody
1x Prívod vody