Október 2021 Námestovo, Slovensko
Vlastnosti
Zónová regulácia kúrenia
4x Zónová regulácia kúrenia