Október 2021 Nový Tekov, Slovensko
Vlastnosti
Zónová regulácia kúrenia
9x Zónová regulácia kúrenia
Chladenie
3x Chladenie
Zabezpečenie
1x Zabezpečenie
Tepelné čerpadlo
1x Tepelné čerpadlo
Modbus
1x Modbus
Video vrátnik
1x Video vrátnik
Žalúzie alebo rolety
14x Žalúzie alebo rolety
Osvetlenie
5x Osvetlenie
Prívod vody
1x Prívod vody
Zavlažovanie
1x Zavlažovanie