Október 2021 Košariská, Slovensko
Vlastnosti
Osvetlenie
10x Osvetlenie
Modbus
1x Modbus
Regulácia vykurovania
2x Regulácia vykurovania