Júl 2021 Bratislava Slovensko
Vlastnosti
Zónová regulácia kúrenia
9x Zónová regulácia kúrenia
Regulácia vykurovania
2x Regulácia vykurovania
Žalúzie alebo rolety
8x Žalúzie alebo rolety
Osvetlenie
24x Osvetlenie
Zavlažovanie
2x Zavlažovanie