Júl 2021 Bratislava Slovensko
Vlastnosti
Zónová regulácia kúrenia
9x Zónová regulácia kúrenia
Regulácia vykurovania
2x Regulácia vykurovania
Žalúzie alebo rolety
8x Žalúzie alebo rolety
Osvetlenie
24x Osvetlenie
Zavlažovanie
2x Zavlažovanie

Reviews