Poriadie, Slovensko

Apríl 2021 Poriadie, Slovensko
Vlastnosti
Prístupový systém
1x Prístupový systém
Stmievanie svetla alebo ovládanie farieb
22x Stmievanie svetla alebo ovládanie farieb
Zónová regulácia kúrenia
10x Zónová regulácia kúrenia
Osvetlenie
19x Osvetlenie
Meranie energie
1x Meranie energie
Zabezpečenie
1x Zabezpečenie
Tepelné čerpadlo
1x Tepelné čerpadlo
Ventilácia
3x Ventilácia
Obehové čerpadlo
1x Obehové čerpadlo