Dolný Kubín, Slovensko

November 2020 Dolný Kubín, Slovensko
Vlastnosti
Žalúzie alebo rolety
3x Žalúzie alebo rolety
Osvetlenie
6x Osvetlenie
Ovládanie brán
3x Ovládanie brán
Regulácia vykurovania
1x Regulácia vykurovania