Prešov, Slovensko

November 2020 Prešov, Slovensko
Vlastnosti
Žalúzie alebo rolety
7x Žalúzie alebo rolety
Zónová regulácia kúrenia
1x Zónová regulácia kúrenia
Tepelné čerpadlo
1x Tepelné čerpadlo
Modbus
1x Modbus
Zavlažovanie
3x Zavlažovanie