Kráľová pri Senci, Slovensko

Október 2020 Kráľová pri Senci, Slovensko