August 2020 Szarvas, Maďarsko
Vlastnosti
Zónová regulácia kúrenia
10x Zónová regulácia kúrenia
Chladenie
10x Chladenie
Stmievanie svetla alebo ovládanie farieb
20x Stmievanie svetla alebo ovládanie farieb
Osvetlenie
15x Osvetlenie
Žalúzie alebo rolety
12x Žalúzie alebo rolety
Kontrola bazénu
1x Kontrola bazénu