Milenov, Česko

Jún 2020 Milenov, Česko
Vlastnosti
Zónová regulácia kúrenia
14x Zónová regulácia kúrenia
Žalúzie alebo rolety
9x Žalúzie alebo rolety
Garážové dvere
1x Garážové dvere
Video vrátnik
1x Video vrátnik
Pohybové senzory
6x Pohybové senzory
Zabezpečenie
1x Zabezpečenie
Prístupový systém
1x Prístupový systém
Prístup PIN
1x Prístup PIN