Pusté Úľany, Slovensko

Máj 2020 Pusté Úľany, Slovensko
Vlastnosti
Zónová regulácia kúrenia
8x Zónová regulácia kúrenia
Žalúzie alebo rolety
15x Žalúzie alebo rolety
Osvetlenie
30x Osvetlenie