Trnava, Slovensko

Marec 2020 Trnava, Slovensko
Vlastnosti
Žalúzie alebo rolety
15x Žalúzie alebo rolety
Osvetlenie
11x Osvetlenie
Ohrievanie žľabov
3x Ohrievanie žľabov
Ovládanie zásuviek
1x Ovládanie zásuviek
Ventilácia
1x Ventilácia
Garážové dvere
1x Garážové dvere
Modbus
1x Modbus